Oferta pracy na Wydziale Chemii UJ

Ogłoszenie – Oferta pracy

Miejsce pracy: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (1 etat)

Wymagania: Stopień naukowy magistra w zakresie nauk chemicznych, rozpoczęte studia doktoranckie, ukończone kursy zaawansowane z zakresu syntezy i charakterystyki związków koordynacyjnych jedno- i wielordzeniowych oraz magnetochemii; preferowane osoby z doświadczeniem w wymienionych dziedzinach oraz w syntezie organicznej i krystalografii.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+, umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej; umiejętność pracy z oprogramowaniem pakiet Office, znajomość podstawowego oprogramowania służącego do przetwarzania danych i prezentacji wyników (Origin, ChemSketch, Mercury); preferowane praktyczne doświadczenie w zakresie magnetochemii, krystalografii oraz chemii organicznej; duże zaangażowanie w pracę naukową – wymagany czas pracy 40 godzin tygodniowo.

Opis zadań: Synteza oraz charakterystyka strukturalna i spektroskopowa wielordzeniowych związków koordynacyjnych; badanie właściwości magnetycznych i fotomagnetycznych dla otrzymanych połączeń; opracowanie materiału badawczego; przygotowywanie publikacji i wystąpień konferencyjnych; aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS-ST

Termin składania ofert: 12 października 2016

Forma składania ofert: osobiście

Warunki zatrudnienia
Proponowany termin zatrudnienia: od 17 października 2016. Stypendium NCN w wysokości 1200 PLN/miesiąc na okres 20 miesięcy.

Dodatkowe informacje: wymagane dokumenty: CV, Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; Zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu na studia doktoranckie na Wydziale Chemii UJ (kierunek Chemia) w roku akademickim 2016/17. Oferty proszę kierować do: prof. dr hab. Barbara Sieklucka Wydział Chemii UJ, Ingardena 3, p.24a barbara.sieklucka@uj.edu.pl

Data opublikowania: 28.09.2016
Osoba publikująca: Mariusz Pilch