Sonata Bis ST

W ramach konkursu na stanowiska doktorant stypendysta (jedno stanowisko) i student stypendysta (dwa stanowiska) w projekcie NCN Sonata Bis ST "Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów" nr 2016/22/E/ST5/00055 kierowanym przez dra Dawida Pinkowicza zgłosiło się trzech kandydatów, doktorant stypendysta - mgr Mirosław Arczyński, studenci stypendyści - Michał Magott i Gabriela Handzlik.

W projekcie zaangażowani zostali i otrzymają stypendia:

1. mgr Mirosław Arczyński (doktorant stypendysta)

2. Michał Magott (student stypendysta)

3. Gabriela Handzlik (studentka stypendystka)

Data opublikowania: 07.06.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch