Oferta stypendialna w ramach projektu TEAM

Grupa Fotokatalizy poszukuje studentów do pracy w projekcie TEAM finansowanym przez FNP kierowanym przez prof. dr hab. Wojciecha Macyka:
In quest of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)

  • Oferta stypendialna skierowana jest do studentów chemii oraz kierunków pośrednich i zapewnia możliwość realizacji pracy magisterskiej
  • Stypendyści zostaną wybrani w drodze konkursu

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu zostaną wkrótce zamieszczone na stronie: www.fotokataliza.pl

Kontakt:

prof. dr hab. Wojciech Macyk, pok. 35A, macyk@chemia.uj.edu.pl
dr Joanna Kuncewicz, pok. 205, kuncewic@chemia.uj.edu.pl

Data opublikowania: 20.06.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch