Od dnia 1 sierpnia Administracja Wydziału będzie działała w nowym budynku na Kampusie, natomiast Dziekanat od dnia 2 sierpnia.