Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej

Wydział Chemii UJ uruchamia nowy interdyscyplinarny kierunek studiów III stopnia Środowiskowe Studia Doktoranckie "Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej'” (InterDokMed).

Szczegółowe informacje na temat studiów i rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.ik-pan.krakow.pl/interdokmed.html

 

Published Date: 21.07.2017
Published by: Mariusz Pilch