Kontakt

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Wydział Chemii UJ


prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Kontakt

Sekretariat

mgr Agnieszka Sobejko
Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
tel.: 012 6632215
fax: 012 6340515
e-mail: chemia17@chemia.uj.edu.pl