07.06.2017
Seminarium im. M. Smoluchowskiego

7 czerwca 2017
13:30
Sala 30
Collegium Chemicum UJ
ul. R.Ingardena 3

Professor Masakazu Anpo
Osaka University, Japan

"Challenges in Efficient and Effective Sunlight Utilization for TiO2 Photocatalytic H2 Production from Water Involving Biomass by Its Integration into an Artificial Light-type Plant Factory"

 

 

Data opublikowania: 31.05.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch

Zgłoszenie seminarium - dokument będzie dostępny po zalogowaniu!