Komitet Organizacyjny

  • Prof. dr hab. Krystyna Dyrek – Przewodnicząca

  • Prof. dr hab. Zofia Stasicka

  • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba

  • Prof. dr hab. Jerzy Lis

  • Prof. dr hab. Andrzej Małecki

  • Prof. dr hab. Zbigniew Sojka

  • Prof. dr hab. Grażyna Stochel

  • Prof. dr hab. Piotr Sobota

  • Prof. dr hab. Anna Trzeciak