Skład osobowy Zespołów ds. Oceny Efektów Kształcenia

Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia dla kierunku Chemia

dr hab. Barbara Gil – przewodnicząca,  Kierownik kierunku Chemia
e-mail: barbara.k.gil@uj.edu.pl


członkowie:

 1. dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki
 2. dr hab. Barbara Rys,
 3. dr hab. Grzegorz Sulka
 4. dr hab. Andrzej Eilmes
 5. dr hab. Wacław Makowski
 6. dr Jarosław Wilamowski
 7. dr Michał Woźniakiewicz
 8. dr Kamila Małek

przedstawiciele pracodawców:

 1. dr inż. Kazimierz Miga – PPG Poland Gliwice
 2. dr inż. Sławomir Bem – ZA Tarnów

przedstawiciel studentów:

Emilia Kuźniak

Zespół ds. Oceny Efektów Kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. Andrzej Adamski – przewodniczący, kierownik kierunku Ochrona Środowiska
e-mail: adamski@chemia.uj.edu.pl

członkowie:

 1. dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ – prodziekan ds. dydaktyki WCH UJ
 2. dr hab. Anna Pecio - prodziekan ds. dydaktyki BiNOz UJ
 3. dr hab. Krystyna Żuwała (BiNOz)
 4. prof. dr hab.  Katarzyna Sawicka-Kapusta (BiNOz)
 5. dr hab. Janusz Fyda (BiNOz)
 6. dr Marta Zakrzewska (BiNOZ)
 7. prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
 8. dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska
 9. dr Paweł Miśkowiec

przedstawiciele pracodawców:

 1. Aneta Chochorek - Wessling Polska sp. z o.o.
 2. dr Bożena Kotońska - Regionalny Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
 3. Henryk Kubiczek - EDF Polska S.A.
 4. dr Józef Partyka - Ojcowski Park Narodowy

przedstawiciel studentów:

Dawid Krasoń