TELEFONY ALARMOWE I AWARYJNE

UNIWERSALNY NUMER RATUNKOWY 112
   
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE POLICYJNE 997
   
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE M.P.E.C 993
POGOTOWIE DŹWIGOWE 12 430 2141; 662 175 127
   
SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY 12 663 5713 (do godziny 15:00)
SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY 12 411 4979
AWARIA SZLABANU 12 412 3703, 12 412 2008
MPGO 12 646 2300
   
PORTIERNIA WYDZIAŁU CHEMII wew. 2210;  12 663 2210;  519 329 215