Dydaktyka Akademicka

Na stronie "Dydaktyka akademicka" umieszczamy materiały, które mogą być przydatne nauczycielom akademickim w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć, a w tym: wykłady naszych gości zagranicznych na temat szeroko pojętej dydaktyki chemii na poziomie szkoły wyższej, opracowania własne (podręcznik "Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych?") oraz wytworzone w ramach projektów i międzynarodowych organizacji.