Obrony prac doktorskich, postępowania habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu profesora