Projekt budynku Wydziału Chemii UJ

Wieloletni program „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" został ustanowiony 23 maja 2001 r. (Dz. U. nr 67 poz. 677 z dnia 29.06.2001). Zgodnie z załącznikiem nr 12 do ustawy budżetowej na 2009 r. wartość kosztorysowa programu wynosiła 855 571 tys. zł z tego środki budżetu państwa 624 762 tys. zł. Okres realizacji programu ustalony ustawą był na lata 2001 - 2010.

3 kwietnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. nr 79 poz. 664 z dnia 28.05.2009 r.), która ustaliła nową wartość tego programu na kwotę 962 500 tys. zł z tego środki budżetu państwa 946 543 tys. zł w cenach roku 2008. Ustawa ta zmieniła termin realizacji programu wydłużając go do roku 2015.

Łączna wartość inwestycji  do 2015 roku osiągnie kwotę około 3 mld zł z tego ok. 1 mld zł z budżetu państwa.

Działka - 38000
Powierzchnia zabudowy - 10800
Kubatura - 155000
Powierzchnia użytkowa netto - 23300
w tym:
Sale wykładowe - 1800
Laboratoria dydaktyczne - 1900
Laboratoria badawcze - 5100
Suma powierzchni użytkowej netto - 16200
Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków

Harmonogram i terminy prac:
Koncepcja architektoniczna - listopad 2010r.
Koncepcja wielobranżowa - styczeń 2011r.
Projekt budowlany - lipiec 2011r.
Pozwolenie na budowę - grudzień 2011r.
Projekt wykonawczy - maj 2012
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę - 2012
Budowa i odbiór budynku - 2013 - 2015
Przeniesienie Wydziału Chemii - 2015

wszystkie wartości liczbowe w [m2]


Pierwszym budynkiem powstałym na terenie III kampusu UJ jest gmach Centrum Badań Przyrodniczych, oddany do użytku 28 czerwca 1999 roku. Mieści się w nim:

  • Instytut Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
  • Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ
  • Zakład Chemii Ogólnej Wydziału Chemii


Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków Projekt - EKSPO Agencja Projektowa Architektury, Kraków