Aktualności


Uwaga licencjaci kierunku CHEMIA !

» Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie:

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.
Uwaga:

  • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
  • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Uwaga magistranci !

» Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2016 (na dole teczki)
 

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD  przez promotora.

  • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
  • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)