Tydzień Jakości Kształcenia 2016


 

Wydarzenia centralne - program i rejestracja

Wydarzenia lokalne - Wydział Chemii


Spotkanie studentów z Prodziekanem ds. dydaktyki oraz kierownikami kierunków: chemii, ochrony środowiska, chemii medycznej

Czas: 29.11 (wtorek), od 17:30

Miejsce: WCh, Ingardena 3, sala 236

Grupa docelowa: Studenci


Dzień jakości kształcenia na Wydziale Chemii UJ

Jeżeli nie wiesz gdzie można znaleźć informacje na temat jakości kształcenia, jeżeli chcesz od nas dowiedzieć się czegoś na temat jakości kształcenia  - porozmawiaj z nami.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Konkurs

Jeżeli masz pomysł na to jak zachęcić studentów do udziału w akcji ankietowej, to ten konkurs jest dla Ciebie. Jeżeli masz pomysł na ciekawe przedstawianie losów wypełnionej przez Ciebie ankiety, to ten konkurs jest również dla Ciebie.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci


Dzień otwartych zajęć dydaktycznych

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia z różnych przedmiotów prowadzone przez różnych pracowników naukowo-dydaktycznych, to zapraszamy!
Udział w zajęciach możliwy będzie w miarę dostępnych miejsc, przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na danych zajęciach (w szczególności środków ochrony indywidualnej).

Czas: 2.12 (piątek), cały dzień

Miejsce: WCh, Ingardena 3

Grupa docelowa: Studenci


Skrzynka ewaluacyjna

Jeżeli jakość kształcenia na naszym Wydziale nie jest Ci obojętna, to zadaj pytanie, napisz swój komentarz.

Czas: 2.12 (piątek), 10:00 - 15:00

Miejsce: WCh, Ingardena 3, hol

Grupa docelowa: Studenci

Data opublikowania: 21.11.2016
Osoba publikująca: Mariusz Pilch


Uwaga licencjaci kierunku CHEMIA !

» Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie:

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

  • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
  • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Uwaga magistranci !

» Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2017 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

  • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

    UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
     
  • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
  • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)