Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.

Oferujemy:

 • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
 • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
 • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
 • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych

Wstępna rejestracja osób, które chcą wziąć udział w projekcie odbędzie się w dniach 25.01 – 15.02.2017 przez system USOSweb https://zapisy.usos.uj.edu.pl/

Udział w warsztatach, kursach i wizytach studyjnych jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

Data opublikowania: 23.01.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch


Uwaga licencjaci kierunku CHEMIA !

» Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie:

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

 • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
 • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
 • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Uwaga magistranci !

» Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2017 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

 • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

  UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
   
 • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
 • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)