Sonata Bis ST

W ramach konkursu na stanowiska doktorant stypendysta (jedno stanowisko) i student stypendysta (dwa stanowiska) w projekcie NCN Sonata Bis ST "Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów" nr 2016/22/E/ST5/00055 kierowanym przez dra Dawida Pinkowicza zgłosiło się trzech kandydatów, doktorant stypendysta - mgr Mirosław Arczyński, studenci stypendyści - Michał Magott i Gabriela Handzlik.

W projekcie zaangażowani zostali i otrzymają stypendia:

1. mgr Mirosław Arczyński (doktorant stypendysta)

2. Michał Magott (student stypendysta)

3. Gabriela Handzlik (studentka stypendystka)

Data opublikowania: 07.06.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch


Uwaga licencjaci kierunku CHEMIA !

» Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie:

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

  • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
  • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Uwaga magistranci !

» Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2017 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

  • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

    UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
     
  • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
  • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)