Dziekanat

Dziekanat
I piętro pokój 113

tel.: 12 6632237, 12 6632226

Dziekanat przyjmuje studentów w:

  EOKD bez rejestracji
poniedziałek   8:30 - 10:15 10:15 - 10:30
wtorek 12:00 - 14:30 14:30 - 15:00
środa   8:30 - 10:15 10:15 - 10:30
czwartek 12:00 - 14:30 14:30 - 15:00
piatek dziekanat nie przyjmuje stron

 
Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Andrzej Eilmes

e-mail: dziekana@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 6632237
pokój nr 113

 

dyżury: poniedziałek   8:30 - 10:00
  środa   8:30 - 10:00
  czwartek 14:00 - 15:00

 

» Kierownik kierunku Chemia

 

dr hab. Barbara Gil

e-mail: gil@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 6632016
pokój nr 131b

dyżur: środa   10:00 - 11:00

» Kierownik kierunku Chemia Medyczna

 

dr hab. Barbara Rys

e-mail: rys@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 6632903
pokój nr 329

dyżur: poniedziałek   12:00 - 13:00

» Kierownik kierunku Ochrona Środowiska

 

dr hab. Andrzej Adamski

e-mail: adamski@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 6632237
pokój nr 113
dyżury:

dziekanat: wtorek 10:00-11:00
pok. 134a w budynku przy ul. Ingardena 3: środa 14:00-15:00
pok. 021 w budynku przy ul. Gronostajowej 3: poniedziałek 15:00-16:00

» Zastępca kierownika kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. Krystyna Żuwała

e-mail: krystyna.zuwala@uj.edu.pl
tel.: 12 6645055
pokój nr 2.64 (Kampus)
dyżur:

pok. 2.64 w budynku przy ul. Gronostajowej 9:

wtorek

czwartek

9:00 - 10:00

13:00 - 14:00

» Pełnomocnik ds. kierunku Biochemia

prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 6632055
pokój nr 306

» Pełnomocnik ds. kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

 

prof. dr hab. Zbigniew Sojka

e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 6632295 lub 6632224
pokój nr 24b

» Pełnomocnik ds. praktyk studenckich

 

dr hab. Dariusz Matoga

e-mail: dariusz.matoga@uj.edu.pl
tel.: 12 6632247
pokój nr 148

dyżur: piątek 10:00 - 12:00


więcej informacji o praktykach

» Zakres spraw obsługiwanych w dziekanacie przez poszczególne osoby.

 • mgr Małgorzata Gierczak - kierownik dziekanatu
  • prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu naukowego profesora oraz stanowisk: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego
  • prowadzenie spraw związanych z przewodami habilitacyjnymi i doktorskimi
  • przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału
  • sprawy Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział
 • mgr inż. Anna Pocztorenko
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku ochrona środowiska
 • mgr Monika Jurek
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia
 • mgr inż. Anna Grabska
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia medyczna
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne
 • Elżbieta Zembala
  • sprawy socjalne studentów kierunków chemia i ochrona środowiska (stypendium naukowe, socjalne, akademiki, zapomogi)
  • pensum dydaktyczne
  • prowadzenie spraw zawiązanych z tokiem studiów doktoranckich
  • sprawy socjalne doktorantów
  • zamawianie zajęć dydaktycznych na innych wydziałach
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne
 • mgr Agata Kozioł
  • obsługa systemu USOS w tym:
   • programy studiów i oferta dydaktyczna
   • sylabusy
   • elektroniczna rejestracja studentów na przedmioty do wyboru
   • informacje o pracownikach

» Koordynatorzy "Programu MOST"

 • mgr Monika Jurek - studenci Chemii
  tel. 12 663 2226
  e-mail: jurek@chemia.uj.edu.pl
   
 • mgr inż. Anna Pocztorenko - studenci Ochrony środowiska
  tel. 12 663 2237
  e-mail: pocztore@chemia.uj.edu.pl
   
 • Elżbieta Zembala - doktoranci
  tel. 12 663 2237, 633 2226
  e-mail: zembala@chemia.uj.edu.pl