Informacje o EOKD

Elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w dziekanacie można dokonać z każdego komputera o dowolnej porze poprzez Internet: www.student.chemia.uj.edu.pl/eokd/
Po wejściu na podany adres możliwe jest sprawdzenie stanu aktualnie załatwianych spraw w Dziekanacie (w godzinach przyjęć) lub - po zalogowaniu - rejestracja.
System wymaga podania nazwy użytkownia i hasła ze studenckiego serwera wydziałowego (używanego także na zajęciach komputerowych i w pracowni studenckiej).
Po zalogowaniu się należy wybrać osobę do której chcemy sie zapisać (w zależności od sprawy):

  • mgr Monika Jurek - Chemia,
  • mgr inż. Anna Grabska - Ochrona Środowiska,
  • Elżbieta Zembala - sprawy socjalne i stypendialne,
  • dr Andrzej Adamski - kierownik studiów Ochrona Środowiska,
  • dr hab. Lucjan Chmielarz, prof.UJ - prodziekan ds dydaktyki,
  • dr Stefan Witkowski - pełnomocnik ds praktyk.

W przypadku spraw nie wymagających wizyty w dziekanacie (np. zgłodzenie prośby o wydania zaświadczenia do banku, WKU, itp, zgłoszenie prośby o hasło do USOS) należy wybrać z listy odpowiednią sprawę. Po odbiór można zgłosić się po uzyskaniu potwierdzenia w systemie EOKD (status: 'do odbioru: tak') w terminach wolnych bez konieczności rejestracji. W przypadku innych spraw należy wybrać wolny termin korzystając z wyświetlanego kalendarza. Po akceptacji terminu należy wybrać rodzaj sprawy z listy (podając ewentualnie dodatkowe informacje).
Po zalogowaniu się możliwa jest także zmiana/usunięcie wcześniej dokonanych rejestracji.
Nieobecność/spóźnienie powoduje automatyczne przepadanie terminu, tj. nie jest on automatycznie przesuwany. Aby niepotrzebnie nie blokować kolejki, wskazane jest usuwanie wcześniejszych rejestracji w przypadkach rezygnacji z terminu. Sprawdzenie stanu aktualnie załatwianych spraw w dziekanacie (w godzinach przyjęć) możliwe jest także poprzez WAP:
www.student.chemia.uj.edu.pl/eokd-wap (usługa ta dotyczy wyłącznie sprawdzenia stanu aktualnie załatwianych spraw, a nie rejestracji).

Wszelkie problemy z użyciem/działaniem systemu EOKD należy zgłaszać wypełniając formularz elektroniczny na stronie www.student.chemia.uj.edu.pl/eokd/ (pole: Zgłoś problem).