Regulaminy

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych - wchodzi w życie od 1.10.2014 r.)


Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r.-wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r.-wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)