Advanced Spectroscopy in Chemistry

Studia magisterskie „Advanced Spectroscopy in Chemistry" (ASC) są wspólną inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetów w Bergen, Bolonii, Helsinkach, Lipsku, Lille oraz Madrycie prowadzonych w ramach programu Erasmus Mundus. Celem studiów ASC jest przygotowanie studentów do pracy eksperckiej i rozwinięcia ich zdolności do podjęcia studiów doktoranckich lub pracy w przemyśle w dziedzinach spektralnej analizy chemicznej i charakteryzacji strukturalnej materiałów.

Program prowadzony jest w języku angielskim. W ramach studiów na pierwszym roku studenci wybierają jako swoją uczelnię jeden z dwóch uniwersytetów (Lille, Lipsk), na którym realizują wspólny program uwzględniający zaawansowane techniki spektroskopowe (rezonanse magnetyczne, spektrometria mas, spektroskopie optyczne) i dodatkowo techniki dyfrakcyjne. Dalsze semestry pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w obszarach syntezy molekularnej, biologii, nanotechnologii, modelowania molekularnego, „zielonej chemii", medycyny oraz nowych źródeł energii. Drugi rok studiów realizowany jest w jednym z uniwersytetów partnerskich i kończy się pracą magisterską.

Kończący studia uzyskują stopień Chemistry Euromaster (gwarantowany przez European Chemistry Thematic Network Association) na podstawie podwójnego (lub łączonego) dyplomu uniwersytetów tworzących konsorcjum.