Studia doktoranckie

Chemia

Kierownikiem studiów doktoranckich jest dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

Wydział Chemii UJ
Ingardena 3
30-060 Kraków
Zakład Chemii Nieorganicznej (kierownik)
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
pokój nr 138
tel.: 12 6632246
e-mail: kotarba@chemia.uj.edu.pl

Inżynieria Materiałowa

Śrowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN - UJ

Kierownikiem studiów doktoranckich jest doc. dr hab. inż. Marek Faryna

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Reymonta 25
30-059 Kraków
Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (kierownik)
tel.: 12 295 28 28
fax: 12 295 28 04
pokój nr 008
e-mail: nmfaryna@imim-pan.krakow.pl

» Pełnomocnicy wydziałowi

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału FAIS UJ d/s Studiów jest
prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski


Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemii d/s Studiów jest dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

Wydział Chemii UJ
Ingardena 3
30-060 Kraków
Zakład Chemii Nieorganicznej (kierownik)
Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
pokój nr 138
tel.: 12 663 2246
e-mail: kotarba@chemia.uj.edu.pl