Sudia podyplomowe

Studia podyplomowe kwalifikujące do nauczania chemii na wszystkich szczeblach edukacyjnych

Czas trwania:
3 semestry - 350 godzin

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Paweł Bernard

Wydział Chemii UJ
Ingardena 3
30-060 Kraków
Zakład Dydaktyki Chemii
tel.: 12 663 2066
pokój nr 210
e-mail: bernard@chemia.uj.edu.pl

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Czas trwania:
2 semestry - 165 godzin

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Barbara Krajewska

Wydział Chemii UJ
Ingardena 3
30-060 Kraków
pokój nr 105a
tel.: 12 663 2235
e-mail:chemkons@chemia.uj.edu.pl