Profile i panele specjalizacyjne

Profil: Analityka chemiczna - prof. dr hab. P. Kościelniak

Profil: Chemia biologiczna - prof. dr hab. G. Stochel

Profil: Chemia nowych materiałów i kataliza - prof. dr hab. Z. Sojka

Profil: Chemia stosowana - prof. dr hab. P. Kuśtrowski

Profil: Chemia środowiska - dr hab. A. Adamski

Profil: Chemia teoretyczna i komputerowa - dr hab. J. Korchowiec

Profil: Fizykochemia i spektroskopia - prof. dr hab. M. Nowakowska

Profil: Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna - dr hab. B. Rys