Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy chemia medyczna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwszy stopień studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku Chemii Medycznej obejmują:

  • obowiązkowy rdzeń (przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz przedmioty kształcenia ogólnego) realizowany w semestrach 1-5
  • moduły ukierunkowujące do wyboru (student wybiera jeden z dwóch modułów) realizowane w 5 i 6 semestrze
  • licencjat realizowany na trzecim roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwszy stopień - pierwszy rok

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka I 45W+45C 9
Fizyka 30W+30C 5
Podstawy chemii 30W+15C+15K 5
Podstawy chemii - laboratorium 60L 4
Technologia informacyjna 30L 2
Wprowadzenie do statystycznego opracowania danych pomiarowych 15W 1
Biologia komórki 30W 2


Razem: 345, ECTS: 28

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka II 30W+30C 6
Chemia analityczna z elementami bioanalizy 30W+15K 4
Chemia analityczna z elementami bioanalizy - laboratorium 75L 5
Chemia fizyczna 60W+15K+15C 7
Chemia fizyczna - laboratorium 60L 4
Mikrobiologia 30W+15L 3
Fizjologia 30W 3

 

Razem: 405, ECTS: 32

Pierwszy stopień - drugi rok

Semestr III
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia organiczna 30W+30K 5
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami 15S 1
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna 45W+45K 8
Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratorium 45L 3
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego 30W+15K 4
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego - laboratorium 30L 2
Biofizyka z elementami fizyki medycznej 30W+15K 3
Analiza struktury biocząsteczek 15W 1
Wychowanie fizyczne 30C 0
Język angielski 60Le 0

 

Razem: 435, ECTS: 27

Semestr IV
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biochemia medyczna 30W+30K 4
Podstawy farmakologii 30W 2
Toksykologia ogólna 15W 1
Chemia leków 30W 2
Biospektroskopia 30W+30L 5
Ochrona własności intelektualnej 15W 1
Chemia organiczna 30W+15K 4
Chemia organiczna - laboratorium            90L 6
Kursy do wyboru dla chemii medycznej 45 3
Kursy do wyboru z zakresu nauk humanistycznych 30 2
Kursy do wyboru z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości (nauki społeczne) 15W 1
Kursy do wyboru z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 45 4
Wychowanie fizyczne 30C 0
Język angielski 60Le 0

 

Razem: 540, ECTS: 33

Pierwszy stopień - trzeci rok

Semestr V (część wspólna dla modułów A i B)
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Podstawy chemii medycznej 45W+30K 7
Chemia medyczna - laboratorium specjalizacyjne 90L 6
Zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym 15W 1
Język angielski 60Le 4

 

MODUŁ A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie 15W 1
Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu nowych leków 15W 1
Laboratorium specjalizacyjne/Miniprojekt 105L 8

Razem: 375, ECTS:28

MODUŁ B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Rentgenografia strukturalna makrocząsteczek 30L 3
Metody biologii molekularnej w medycynie 15S+15L 3
Modelowanie molekularne - metody klasyczne 30L 3
Miniprojekt 45S 3

Razem: 375, ECTS: 30

 

Semestr VI (część wspólna dla modułów A i B)
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kursy do wyboru dla chemii medycznej 120 8
Seminarium licencjackie 30S 2
Praca licencjacka 90 16

 

MODUŁ A
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Synteza wybranych grup leków 15W+15K 3
Zastosowanie metod spektroskopowychdo wyznaczania strukturypołączeń organicznych 30K 3

Razem: 300, ECTS: 32

MODUŁ B
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wstęp do proteomiki 15K 1
Analiza próbek biologicznych 15Lp 1
Bioobrazowanie 15Lp 1
Wybrane metody biofizyczne w medycynie 15K 1

Razem: 300, ECTS: 30

 

Na trzecim roku student wybiera jeden z dwóch modułów.
Moduły do wyboru:

A. Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków
B. Wybrane aspekty bioanalizy

Moduły opis

Kursy do wyboru dla chemii medycznej opis