Rekrutacja - Chemia Medyczna

Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Podstawą rekrutacji jest pozycja kandydata na liście rankingowej. Podstawą ustalania listy rankingowej kandydatów jest średnia ważona wyników nowej matury z dwóch przedmiotów spośród następujących:

  • chemia (waga 3),
  • biologia (waga 2.5),
  • matematyka (waga 2),
  • fizyka (waga 2),
  • informatyka (waga 1.5)

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Chemia Medyczna
dr Małgorzata Krzeczkowska
Zakład Dydaktyki Chemii
pokój nr 210
tel.: 126632065
e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl
 

Opis kierunku.

Kryteria

Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne na Wydziale Chemii

Kierunek Chemia:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Ochrona Środowiska:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Chemia Medyczna:

Studia I stopnia