Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej

Wydział Chemii UJ uruchamia nowy interdyscyplinarny kierunek studiów III stopnia „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB).

Szczegółowe informacje na temat studiów i rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/

Data opublikowania: 21.07.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch