Doktorat wdrożeniowy

Informujemy, że od nowego roku akademickiego 2017/2018 istnieje możliwość realizacji na Wydziale Chemii doktoratu wdrożeniowego. Jest to ścieżka realizacji studiów III stopnia na kierunku chemia skierowana do pracowników przedsiębiorstw związanych z tą dziedziną nauki. Na studia mogą aplikować pracownicy firm, w których realizują lub będą realizować prace rozwojowe. Doktoranci będą mieli dwóch opiekunów: promotora (samodzielny pracownik Wydziału Chemii) i opiekuna (osoba zatrudniana przez przedsiębiorcę).

Więcej informacji o doktoratach wdrożeniowych można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/doktorat-wdrozeniowy.html

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/4529/1/s

Data opublikowania: 08.08.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch