Sesja naukowa dla nauczycieli

W dniu 11 kwietnia 2014 na Wydziale Chemii UJ odbędzie się 51. Sesja
Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych organizowana przez Zakład Dydaktyki Chemii we współpracy z Sekcją Dydaktyczną PTCh.
Wykładom towarzyszyć będzie sesja posterowa pod tytułem "Nauczanie z zastosowaniem metod aktywizujących".
Więcej informacji na stronie: www.zmnch.pl

 

W dniach 11 i 12 kwietnia 2014 na Wydziale Chemii UJ odbędą się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu SAILS.
Więcej informacji na stronie: www.sails.zmnch.pl

Data opublikowania: 09.04.2014
Osoba publikująca: Mariusz Pilch