Zarys historii chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim

Początki chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim to czasy, gdy krakowski uniwersytet nosił nazwę Szkoły Głównej Koronnej, a prezesem Kolegium Fizycznego był absolwent studiów medycznych w Wiedniu Jan Jaśkiewicz. Za datę narodzin chemii uniwersyteckiej w Krakowie uważa się rok 1783, kiedy profesor Jaśkiewicz wygłosił pierwszy wykład o tematyce chemicznej. Właśnie w Krakowie powstała pierwsza uniwersytecka katedra chemii na ziemiach polskich.

Zobacz również