30.03.2017
Seminarium im. M. Smoluchowskiego

Prof. dr Wolfgang Schuhmann

Uniwersytet w Bochum, Niemcy

Wygłosi wykład pt.:

Biosensors and biofuel cells. Electron transfer using specifically designed redox polymers.

 

30 marca 2017, godzina 10:00, sala 30
Ingardena 3
Wydział Chemii UJ

Data opublikowania: 27.03.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch