31.03.2017
Seminarium im. M. Smoluchowskiego

Prof. dr Wolfgang Schuhmann

Uniwersytet w Bochum, Niemcy

Wygłosi wykład pt.:

DNA sensors.

 

31 marca 2017, godzina 10:00, sala 200
Ingardena 3
Wydział Chemii UJ

Data opublikowania: 29.03.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch