06.04.2017
Seminarium im. M. Smoluchowskiego

Prof. dr Radim Beránek

Institut für Elektrochemie
Universität Ulm, Germany

Wygłosi wykład pt.:

Light-driven chemistry: Coupling of light absorbers with catalysts for enhanced activity and selectivity.

 

6 kwietnia 2017, godzina 10:00, sala 30
Ingardena 3
Wydział Chemii UJ

Data opublikowania: 03.04.2017
Osoba publikująca: Mariusz Pilch