Kontakt

Prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii UJ ds. realizacji projektu KNOW

Tel.: 12 6632295 lub 6632224
Pokój: 24b
E-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl

`  

mgr Marta Stachowska

Sekretarz

Tel.: 12 6632012
Pokój: 2d
E-mail: stachows@chemia.uj.edu.pl