Komisje wydziałowe

» Wydziałowa Komisja ds. Finansów, Kadry i Organizacji

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy Zakładów
 • Przedstawiciel pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych
 • Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 • Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym             („Solidarność”, ZNP)
 • Przedstawiciel  doktorantów
 • Przedstawiciel  studentów

 

Skład Komisji na dzień 15 września 2016 r.

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - przewodniczący
Dr hab. Jolanta Kochana
Dr hab. Andrzej Eilmes
Prof. dr hab. Wojciech Macyk
Dr hab. Andrzej Adamski
Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
Prof. dr hab. Anna Migdał – Mikuli
Prof. dr hab. Edward Mikuli
Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Dr hab. Barbara Rys
Dr Michał Woźniakiewicz                       
Inż. Małgorzata Kuniewicz
Dr Ewa Bidzińska („Solidarność”)
Dr Paweł Miśkowiec (ZNP)    
Mgr Justyna Paluch
       Anna Wójtowicz

» Wydziałowa Komisja ds. Awansów Profesorskich

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak - przewodniczący
Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka                  
Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński                
Prof. dr hab. Jacek Młynarski
Prof. dr hab. Maria Nowakowska        
Prof. dr hab. Piotr Petelenz
Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Prof. dr hab. Grażyna Stochel

» Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy studiów
 • Kierownicy Zakładów
 • Kierownicy profili
 • Koordynator praktyk studenckich
 • Przedstawiciel doktorantów
 • Przedstawiciel studentów

 

Skład Komisji na dzień 15 września 2016 r.

Dr hab. Andrzej Eilmes - przewodniczący
Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Dr hab. Jolanta Kochana
Prof. dr hab. Wojciech Macyk
Dr hab. Andrzej Adamski
Dr hab. Barbara Gil
Dr hab. Barbara Rys
Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
Prof. dr hab. Jacek Korchowiec
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Prof. dr hab. Anna Migdał – Mikuli
Prof. dr hab. Edward Mikuli
Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Dr Stefan Witkowski
Mgr Justyna Paluch
       Aleksandra Roznowska

» Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Andrzej Kotarba - przewodniczący
Dr hab. Marek Boczar
Dr hab. Andrzej Eilmes
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Prof. dr hab. Artur Michalak
Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Prof. dr hab. Jacek Młynarski
Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

 
przedstawiciel doktorantów: mgr Aneta Krasowska

Komisje senackie i rektorskie

» Przedstawiciele wydziału

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

Dr hab. Andrzej Eilmes (członek)
Dr hab. Andrzej Adamski (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Prof. dr hab. Wojciech Macyk (członek)
Dr hab. Andrzej Eilmes (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. kadry naukowej i konkursów profesorskich

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak (członek)
Prof. dr hab. Grażyna Stochel (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (członek)
Dr hab. Jolanta Kochana (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

Prof. dr hab.  Piotr Petelenz (członek)
Prof. dr hab. M. Barańska (zastępca członka)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (członek)
Dr hab. Jolanta Kochana (zastępca członka)

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Prof. dr hab. Wiesław Łasocha (członek)
Dr hab. Dariusz Matoga (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

Dr hab. Andrzej Eilmes (członek)
Prof. dr hab. Wojciech Macyk (zastępca członka)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

Dr hab. Jolanta Kochana (członek)
Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (zastępca członka)