Rada Wydziału

» Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Małgorzata Barańska
 2. prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 3. prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka
 4. prof. dr hab. Marian Jaskuła
 5. prof. dr hab. Jacek Korchowiec
 6. prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 7. prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 8. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
 9. prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
 10. prof. dr hab. Maria Łabanowska
 11. prof. dr hab. Wiesław Łasocha
 12. prof. dr hab. Wojciech Macyk
 13. prof. dr hab. Artur Michalak
 14. prof. dr hab. Jacek Młynarski
 15. prof. dr hab. Roman Nalewajski
 16. prof. dr hab. Maria Nowakowska
 17. prof. dr hab. Marek Pawlikowski
 18. prof. dr hab. Piotr Petelenz
 19. prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
 20. prof. dr hab. Leonard Proniewicz
 21. prof. dr hab. Barbara Sieklucka
 22. prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 23. prof. dr hab. Grażyna Stochel
 24. prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka
 25. prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz
 26. prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 27. dr hab. Andrzej Adamski
 28. dr hab. Ewa Bidzińska
 29. dr hab. Marek Boczar
 30. dr hab. Małgorzata Brindell
 31. dr hab. Marcin Broniatowski
 32. dr hab. Dariusz Cież
 33. dr hab. Andrzej Eilmes
 34. dr hab. Marek Frankowicz
 35. dr hab. Barbara Gil
 36. dr hab. Kinga Góra-Marek
 37. dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro
 38. dr hab. Łukasz Hetmańczyk
 39. dr hab. Agnieszka Kaczor
 40. dr hab. Anna Karewicz
 41. dr hab. Mariusz Kępczyński
 42. dr hab. Jolanta Kochana
 43. dr hab. Beata Korchowiec
 44. dr hab. Joanna Kozak
 45. dr hab. Paweł Kozyra
 46. dr hab. Barbara Krajewska
 47. dr hab. Krzysztof Kruczała
 48. dr hab. Joanna Łojewska
 49. dr hab. Katarzyna Madej
 50. dr hab. Dorota Majda
 51. dr hab. Marcin Makowski
 52. dr hab. Wacław Makowski
 53. dr hab. Kamilla Małek
 54. dr hab. Dariusz Matoga
 55. dr hab. Mariusz Mitoraj
 56. dr hab. Marcin Molenda
 57. dr hab. Beata Nowicka
 58. dr hab. Aleksandra Pałasz
 59. dr hab. Piotr Pietrzyk
 60. dr hab. Dawid Pinkowicz
 61. dr hab. Witold Piskorz
 62. dr hab. Robert Podgajny
 63. dr hab. Barbara Rys
 64. dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ
 65. dr hab. Elżbieta Szostak
 66. dr hab. Andrzej Turek
 67. dr hab. Stanisław Walas, prof. UJ
 68. dr hab. Aleksandra Wesełucha – Birczyńska, prof. UJ
 69. dr hab. Ewa Witek
 70. dr hab. Paweł Wydro
 71. dr hab. Krzysztof Zborowski

» Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Janusz Dąbrowski
 2. dr Michał Flasiński
 3. dr Kamil Kamiński
 4. dr inż. Paweł Knihnicki
 5. dr Anna Krawczuk
 6. dr Joanna Kuncewicz
 7. dr Katarzyna Kurpiewska
 8. dr Anna Telk
 9. dr Renata Wietecha-Posłuszny
 10. dr Michał Woźniakiewicz
 11. dr Leszek Zaraska

» Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. inż. Małgorzata Kuniewicz
 2.        Maria Nowicka
 3.   dr Alicja Rafalska-Łasocha

» Delegaci NSZZ Solidarność i ZNP

 •  (Solidarność)
 • dr Paweł Miśkowiec (ZNP)

» Profesorowie honorowi

 1. prof. dr hab. Krystyna Dyrek
 2. prof. dr Jacek Klinowski
 3. prof. dr hab. Stanisław Penczek

» Profesorowie emerytowani

 1. prof. dr hab. Andrzej Barański
 2. prof. dr hab. Jerzy Datka
 3. prof. dr hab. Roman Dziembaj
 4. prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz
 5. prof. dr Tadeusz Holak
 6. prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
 7. prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli
 8. prof. dr hab. Edward Mikuli
 9. prof. dr hab. Jan Najbar
 10. prof. dr hab. Mieczysława Najbar
 11. prof. dr hab. Barbara Oleksyn
 12. prof. dr hab. Maria Paluch
 13. prof. dr hab. Andrzej Parczewski
 14. prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka
 15. prof. dr hab. Zofia Stasicka
 16. prof. dr hab. Marek Wójcik

» Delegaci samorządu studenckiego i doktorantów

Doktoranci

 1. mgr Sylwia Basąg
 2. mgr Tomasz Berniak
 3. mgr Aneta Krasowska
 4. mgr Justyna Paluch

Studenci

 1. Agnieszka Bodurka
 2. Julia Brodź
 3. Nikola Fajkis
 4. Przemysław Gajda-Morszewski
 5. Paulina Gorczakowska
 6. Urszula Kamińska
 7. Agnieszka Klonecka
 8. Kornelia Machaj
 9. Paula Nalepa
 10. Sylwia Pasionek
 11. Kamila Pyra
 12. Marek Skiba
 13. Sylwia Wojciechowska
 14. Marta Wolniaczyk
 15. Anna Wójtowicz
 16. Krzysztof Wydra
 17. Weronika Zbyszyńska