Zakład Chemii Organicznej

 

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Jacek Młynarski
 
tel: +48 12 686 2456
e-mail: jacek.mlynarski@gmail.com
pokój D2-34
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków
prof. dr
Tadeusz A. Holak
 

Główne kierunki badań:

 1. Projektowanie i synteza ubikwitynopodobnych modyfikatorów skierowanych na oddziaływania białko-białko Hub1 i HIND
 2. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm2 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
 3. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm4 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
 4. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na oddziaływania bialko bialko ubikwityny i USP-2
 5. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na cysteinę kieszeni wiążącej USP-2
 6. Zastosowanie wysokorozdzielczej spektroskopii NMR oraz rentgenografii strukturalnej w projektowaniu antagonistów Mdm2/Mdmx-p53
 7. Podstawy strukturalne hamowania oddziaływań białek zaangażowanych w procesy nowotworzenia oraz zastosowanie wydajnych metod skriningowych w celu znalezienia małoczasteczkowych inhibitorów białek Mdm2/Mdmx
 8. Badania strukturalne białek ubikiwtynopodobnych (UBL-5) i charakteryzacja właściwości biochemicznych i biofizycznych białka CD44 oraz jego liganda kwasu hialuronowego
 
  Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych
dr hab.
Dariusz Cież
 

Główne kierunki badań:

 1. Badania nad diastereoselektywną i enancjoselektywną syntezą połączeń heterocyklicznych przy wykorzystaniu chiralnych kompleksów metali jako katalizatorów lub związków metaloorganicznych jako reagentów.
 2. Stereoselektywne tworzenie wiązań węgiel-heteroatom z wykorzystaniem połączeń metaloorganicznych oraz kompleksów metali przejściowych (Ti(IV), Zr(IV), Mn(III), Pd(II)) oraz metali ziem rzadkich (Ce(III), Ce(IV), La(III)).
   
  Zespół Fizykochemii Organicznej
dr hab.
Barbara Rys
  Główne kierunki badań:
 
  Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
prof. dr hab.
Jacek Młynarski
  Główne kierunki badań
 1. Projektowanie nowych katalizatorów wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej; zastosowanie kompleksów żelaza w reakcjach tworzenia wiązań C-C i C-H.
 2. Asymetryczne reakcje w roztworach wodnych
 3. Naśladowanie reakcji enzymatycznych - zastosowanie organokatalizy do syntezy monosacharydów
 4. Stereokontrolowana synteza monosacharydów, glikozydów i związków bioaktywnych
 5. Stereoselektywna synteza alkoholi drugorzędowych i ich zastosowanie jako pomocników chiralnych
 6. Badania nad wspomaganym surfaktantami procesem hydrotermiczej sacharyfikacji celulozy
 

  Grupy naukowe w ramach zespołu:

 

  Grupa Badawcza Chemii Związków Karbocyklicznych