Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

Kierownik Zakładu
dr hab.
Andrzej Eilmes
 
tel: +48 12 686 2377
e-mail:
eilmes@chemia.uj.edu.pl
pokój C3-03


Główne kierunki badań

  1. Metody globalnej optymalizacji
  2. Rozwój zaawansowanych metod obliczeniowych chemii kwantowej (rozwijany jest pakiet oprogramowania do obliczeń kwantowochemicznych i mikroelektrostatycznych)
  3. Pracownicy Zakładu Metod Obliczeniowych Chemii administrują klastrem komputerowym Laboratorium Modelowania Molekularnego

Zakładu Metod Obliczeniowych Chemii - www