Zakład Chemii Analitycznej

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Paweł Kościelniak

 
tel: +48 12 6632008
e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl
pokój nr 59
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Analitycznych Technik Przepływowych
prof. dr hab.
Paweł Kościelniak
  Główne kierunki badań
 1. Rozwijanie metodologii kalibracyjnej w analizie przepływowej
 2. Opracowanie nowych metod analizy wieloskładnikowej i specjacyjnej
 3. Zastosowanie technik przepływowych do zatężania próbek
 4. Badania nad sensorami i biosensorami elektrochemicznymi
 5. Badania identyfikacyjne i porównawcze śladów kryminalistycznych
 6. Opracowanie nowych procedur w analizie materiałów biologicznych
 

Grupy naukowe w ramach zespołu:

dr hab. Stanisław Walas

Grupa badawcza Analitycznej Spektrometrii Atomowej

 

Główne kierunki badań

 1. Zastosowanie metod spektrometrii atomowej w analizie pierwiastkowej różnych materiałów – optymalizacja i walidacja oznaczeń
 2. Preparatyka i badanie nowych sorbentów pod kątem zastosowań do zatężania pierwiastków metodą wstrzykowej analizy przepływowej i ich oznaczeń metodami spektrometrii atomowej
 3. Przygotowanie (mineralizacja) próbek biologicznych dla celów analizy pierwiastkowej
 4. Ocena wpływu warunków wzrostu roślin na zawartości wybranych pierwiastków w różnych ich częściach jak również odpowiednie korelacje
 5. Kalibracja metody LA ICP MS oraz oznaczanie i mapowanie wybranych pierwiastków
 
  Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych
prof. dr hab.
Wojciech Piekoszewski
    Główne kierunki badań
 1. Lipidomika: poszukiwane markerów lipidowych schorzeń psychicznych, neurodegeneracyjnych i zaburzeń metabolicznych – oznaczanie kwasów tłuszczowych i lipidów w zróżnicowanych jednostkach chorobowych
 2. Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu mechanizmów działania benzylopiperazyny (dopalacz) i inhibitorów proteazy stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 3. Zastosowanie technik mapowania (bioimaging) pierwiastków i związków organicznych w tkankach
 4. Opracowanie i rozwijanie procedur analitycznych oznaczania ksenobiotyków nieorganicznych i organicznych w materiałach klasycznych (krew, mocz) i alternatywnych (ślina, włosy, paznokcie, smółka) dla potrzeb analityki toksykologicznej i diagnostyki laboratoryjnej