Zakład Chemii Środowiska

 

Kierownik Zakładu
dr hab.
Andrzej Adamski
 
tel: +48 12 6632224
e-mail: adamski@chemia.uj.edu.pl
pokój nr 35
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Katalizy Środowiskowej
dr hab.
Andrzej Adamski
 

Główne kierunki badań:

 

Grupy naukowe w ramach zespołu:

dr
Paweł Miśkowiec

Grupa Chemicznego Monitoringu Środowiska

dr hab.
Marcin Broniatowski

Grupa Badań Zjawisk Powierzchniowych w Ochronie Środowiska